Information et spécialistes pour

Coulée d'art

Spécialistes voulaient?
Ces membres de l'Association des fonderies sont experts en Coulée d'art:

Christenguss AG »

Georg Fischer JRG AG »

Giesserei Hegi AG »

Giesserei Thun Kilchhofer AG »

Glockengiesserei Berger GmbH »

Glutz AG »

H. Rüetschi AG, Kunst- und Glockengiesserei / Kirchturmtechnik »

Kunstbetrieb AG Münchenstein »

Kunstgiesserei St. Gallen »

Nottaris AG »